دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ؛ غزل معصوم شاهی پزشکیان نماینده مجلس را به باد انتقادگرفت

0
939

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۰-

غزل معصوم‌شاهی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نماینده مجلس پزشکیان را در مراسم روز_دانشجو  در دانشگاه امیرکبیر به باد انتقاد گرفت وگفت :

من ازاهالی کرمانشاهم
شاهد صحنه هایی بودم ؛ که دلخراش بود؛

دختری که همه خانواده اش زیر آوار مانده بود ؛

پیرزنی که بخاطر نایلون دست مردم را میبوسید
؛
جواب سوالهایمان را بدهید ؟

این دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ادامه داد :

صحبتهای جدیدتان جامعه دانشجویی راناامیدکرده است ؛

باید پاسخگوی وعده هایتان باشید
اگر رای مانبودید درمجلس نبودید و اینطورازبالا به مردم نگاه نمیکردید
؛
آیا وزیر زن داشتیم یا اهل سنت ؟

ما ماندیم و دانشگاهی روبه تعطیل ؛
ستاره دار بودن دانشجو مدال افتخاری است ؛

ازشما درخواست داریم محافظه کاری را کناربگذارید و
تنها به توییت کردن یک پست قانع نباشید
مطالبات دانشجویان را بشنوید
دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ادامه داد :
گر کمکهای مردمی نبود چه کسی به داد این مردم میرسید؟

سهم ما بازداشت و احضار….

زنده باد آزادی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید