دانشجوی دانشگاه آزادودانشکده فنی نسترن عظیمی ازشهدای ۱۹ فروردین

0
605
دانشجوی دانشگاه آزاد ودانشکده فنی
دانشجوی دانشگاه آزاد ودانشکده فنی نسترن عظیمی ازشهدای ۱۹ فروردین

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۸-دانشجوی دانشگاه آزاد ودانشکده فنی نسترن عظیمی ازشهدای ۱۹ فروردین

دانشجوی دانشگاه آزاد ودانشکده فنی نسترن عظیمی ازشهدای ۱۹ فروردین
نسترن عظیمی دانشجوی دانشگاه آزاد مرکز و دانشکده فنی ورودی ۸۵ بود.
او نخستین دانشجویی بود که در دانشگاه تهران فریاد ؛ مازن و مرد جنگیم؛ بجنگ تا بجنگیم را سرداد. سال دوم کامپیوتر را می‌گذراند، دانشجویی فعال بود و در بسیاری از تجمعات اعتراضی دانشجویان به‌خصوص در دانشگاه پلی‌تکنیک شرکت داشت و همین خاطر او را دستگیر کردند.نسترن در روز ۱۹فروردین سال ۹۰ درحماسه فروغ اشرف در حالی که تنها ۲۴بهار را تجربه کرده بود، به شهادت رسید.
خودش در این مورد نوشته:
در این پروسه به این رسیدم که هیچ‌کسی اتفاقی اشرفی نشده است. اشرف هم در خاک خلاصه نمی‌شود که ساده بتوان آن را به‌دست آورد. برای اشرفی ماندن باید (قیمت) داد…

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید