دانشجوی داروسازی دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد بازداشت شد

0
741
دانشجوی داروسازی
دانشجوی داروسازی دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد بازداشت شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۴-دانشجوی داروسازی دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد بازداشت شد

دانشجوی داروسازی دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد بازداشت شد
عسل محمدی دانشجوی درتاریخ ۱۳آذر ۹۷ در تهران دستگیر شد.
نیروهای سرکوبگر امنیتی با حمله وهجوم به منزل شخصی خانم محمدی او رابازداشت کرده و به نقطه نامعلومی بردند از علت دستگیری این دانشجو وفعال مدنی اطلاعی دردست نیست.
گفتنی است که عسل محمدی درطی هفته های اخیر درحمایت ازکارگران مطالبی را درج و حمایت وهمبستگی خودش را از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز اعلام کرده بود.

شایان ذکر است که علت دستگیری های دانشجویان هراس نظام از اوج گیری قیام هاست.

اعتراضات دانشجویی درسراسر کشور

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید