دانشجوی ترم پنجم مهندسی عمران ازدانشگاه کاشان اخراج شد

0
577
دانشجوی ترم پنجم مهندسی عمران
دانشجوی ترم پنجم مهندسی عمران ازدانشگاه کاشان اخراج شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۳-دانشجوی ترم پنجم مهندسی عمران ازدانشگاه کاشان اخراج شد

دانشجوی ترم پنجم مهندسی عمران ازدانشگاه کاشان اخراج شد
سپهر شهیدی قمصری درروز ۲۷ آذر ۹۷ هنگامیکه برای ثبت سفارش غذا به سایت مراجعه کرده بود متوجه شد از دانشگاه اخراج شده است.بعد ازپیگیریهای مستمر معلوم شد که بازرسان دانشگاه اصفهان و کاشان به دانشگاه آمده و خواستار تعیین تکلیف ستون دین در پرونده او شده اند؛ از این رو وی را به علت بهایی بودن اخراج و مدرک کاردانی و تاییدیه نمرات اش را هم به این دانشجو تحویل نداده اند.

سپهر شهیدی قمصری ورودی سال ۹۵ از معدود دانشجویانی بوده که به دانشگاه راه یافته است پس از ۵ سال تحصیل در رشته مهندسی عمران موسسه آموزش عالی سینا کاشان به علت عقایدش از دانشگاه اخراج شده است.اخراج دانشجو در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه از روشهای متداولی است که نشان دهنده اوج اندیشه ضد مردمی این جانیان است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید