دانشجوی بلوچ توسط نیروهای سرکوبگرمورد ضرب وشتم قرار گرفته و ازناحیه چشم مجروح شد

0
1192
ضرب وشتم
دانشجوی بلوچ توسط نیروهای سرکوبگرمورد ضرب وشتم قرار گرفته و ازناحیه چشم مجروح شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۱۳-دانشجوی بلوچ توسط نیروهای سرکوبگرمورد ضرب وشتم قرار گرفته و ازناحیه چشم مجروح شد

طارق بلوچ که به همراه یکی از دوستانش در مسیر منطقه آزاد چابهار با موتورسیکلت درتردد بودند از سوی ماموران کلانتری ۱۴ آن شهر بدون هشدار ایست مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
یکی از اعضای خانواده این دانشجو گفت:
این دونفر در ترس ازاینکه مورد اذیت و آزار نیروی انتظامی قرار نگیرند مجبور به فرارشدند اما کلانتری هم آنها را دستگیر و مورد ضرب وشتم قرار داد.
لازم به ذکر است که طی این حادثه طارق بلوچ از ناحیه چشم جراحت برداشت.

اما آنچه که حائز اهمیت است این میزان وحشانیت نیروهای سرکوبگراست که افراد را بی مهابا مورد ضرب وشتم قرار داده و آنان را مصدوم می کنند.
این وحشانیت ودست بازی و سرکوب ماهیت نظام ضد انسانی است که بصورت های مختلف مردم را آزار میدهند.

واقعیت این است که در ذات این پدیده یعنی نظام سرکوبگر آخوندی  سرکوب و شکنجه و وحشانیت وجود دارد هنچنانکه در قیامهای دانشجویی نیز بسیاری از دانشجویان دانشگاههای کشور توسط بسیج و نیروهای سرکوبگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

دانشجوی بلوچ توسط نیروهای سرکوبگرمورد ضرب وشتم قرار گرفته و ازناحیه چشم مجروح شد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید