دانشجوی ایرانی به کدامین گناه باید شلاق بخورد ؟

0
897
کدامین گناه باید شلاق بخورد
دانشجوی ایرانی به کدامین گناه باید شلاق بخورد ؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۸-دانشجوی ایرانی به کدامین گناه باید شلاق بخورد ؟

قضاییه وابسته نظام سرکوبگر با کمال وقاحت برای دانشجویان علاوه بر زندانهای طولانی مدت شلاق هم حکم داده است
صادق قیصری دانشجوی دانشگاه بهشتی ۷۴ضربه شلاق
سیپده فرهان دانشجوی معماری ۷۴ضربه شلاق

شلاق به کدام پیکر ؟
وحال اینکه سوال اینجاست که راستی دانشجویان ایرانی چرا و به چه جرمی باید شلاق بخورند ؟
کجای دنیا به دانشجو شلاق می زنند ؟
درهمه ی دنیا هم اگر دانشجویی دستگیر شود بعد از ۲۴ساعت آزادش می کنند ! اما در ایران تحت حاکمیت آخوندهای جانی دانشجویان ما تنها بخاطر حمایت از اعتراضات مردمی
تنها بخاطر حمایت از کارگران ومحرومان وزحمتکشان
تنها بخاطر خواستن آزادی بیان
باید زندان و شکنجه و شلاق راتحمل کنند ؟
شلاق مگر شکنجه نیست ؟

قضائیه جانی حاکم برایران با وقاحت تمام حکم صادر میکند وبا وقاحت بی نظیری می گوید :
«دانشجوبه ۷سال زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم است »!
مگر این قضائیه مستقل است ؟
این قضاییه ازچه عناصری تشکیل شده است ؟
مگر همه عناصرتشکیل دهنده آن پاسداران وشکنجه گران نیستند ؟
مگر تشت رسوایی رییس همین قضائیه بخاطر دزدی ها و اختلاس هایش گوش عالم را کرنکرد ه است ؟
دادستان دزد چرا خودش محاکمه نمی شود و شلاق نمی خورد ؟
دانشجوی مظلوم وبی گناه به کدامین گناه باید شلاق بخورد؟

اما باید با قاطعیت گفت :
اینها همه نشانه های وحشت از سرنگونی است.
ایجاد رعب ووحشت و دادن احکام سنگین وشلاق برای دانشجو؛ مگر ترس از سرنگونی نیست ؟

از قیام دیماه به‌ این سو، نوک کوه آتش تغییر و سرنگونی ‌در ایران نمایان شده و دکل کشتی پیروزی انقلاب دمکراتیک،
و عاری از شیخ و شاه، در چشم‌انداز است.
مردم ایران با قیام‌ها و کانونهای شورشی، اهرم سرنگونی را به‌دست گرفته‌اند.
این واقعیتها را چگونه و در کجا می‌توان دید؟
در پرتو آفتاب مقاومت، شعبده «راه‌حل» ازدرون فاشیسم دینی، سوخته و باطل شده است، مردم و جوانان شورشگر، پایان کارِ هر دو جناح رژیم را اعلام کرد‌ه‌اند.
همان جوانانی که بی‌باک و بیم، راه نبرد و تهاجم حداکثر، و راه مقاومت به هر قیمت را در پیش گرفته‌اند

.
پس بی دلیل نیست دادستان جلاد ؛ حکم شلاق را اینگونه عریان وعیان برای دانشجویان صادرکرده است .
زیرا که دانشجو باشعارش درقیام دیماه ۹۶ لرزه بر اندام دیکتاتور انداخت و گفت :
دیگه تمومه ماجرا
همه جناحهای این نظام جانی از اصلاح طلب تا اصول گرا باید که به زباله دان تاریخ انداخته شوند.
از همین روست که قضائیه جانی اینهمه با دانشجویان سرستیز دارد زیراکه ماهیتا ضد دانشگاه ودانشجوست
زیراکه امام ملعونشان خمینی هم گفت : «ما هرچه بلا می کشیم ازدست دانشگاه است »
اینها هم دم ودنبالچه های همان مرتجع کبیر هستند .
اما دانشجویان آگاه و مبارز و انقلابی می گویند :
باش تا صبح دولت ات بدمد؛ جنبش دانشجویی ایران باقدمتی ۶۵ساله به دیکتاتورهای زمان خود نشان داده است که همواره پرچم آزادی خواهی را دردست دارد و اکنون نیز تا محقق شدن آزادی براین زیباترین وطن به ستیز با مرتجعین ادامه خواهد داد.

کدامین گناه باید شلاق بخورد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید