دانشجوی اقلیت مذهبی ام علیه نظم اقلیت‌ساز و زندان‌ساز و شکنجه گر وتمام عاملانش شکایت دارم

0
657

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۲-  دانشجوی اقلیت مذهبی ام علیه نظم اقلیت‌ساز و زندان‌ساز و شکنجه گر وتمام عاملانش شکایت دارم

 دانشجوی اقلیت مذهبی ام علیه نظم اقلیت‌ساز و زندان‌ساز و شکنجه گر وتمام عاملانش شکایت دارم
قسمتی از اجرای اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو
من یک دانشجوی اقلیت مذهبی هستم
حالا نمی دانم ازکجا شروع کنم
همین سال پیش فریاد زدم
من ازدوستان شما هستم
همین سال پیش کنارتان فریاد زدم
آموزش رایگان حق مسلم ماست
راستش نام من ممنوعه است
اسم ام مشمول بایکوت خبری من درحوزه های زیادی فعالیت کرده ام
اماهیچ گروه فعالی حاضر نیست ازمن حمایت کند
چون نام ممنوعه هستم
به من می گویند اقلیت مذهبی
کسی که بخاطر مذهبش برای اینکه کنار شما بنشیند باید قیمت بدهد
ما از دانشگاههایی که شما در آن درس می خوانید محروم هستیم
شما زلزله زدگان کرمانشاه و عقب نشینی دولت را دیدید
اما ندید که در روستاهای کرمانشاه زنان قبل از زلزله هم وضعشان همین است
زندگی بسیاری از ما در جدالی مدام است
مااقلیت هستیم از اولی ترین گروههایی که از امکانات منع می شویم
ما از حق آموزش محروم هستیم
وحتی وقتی می کوشیم جای خالی این آموزش را پر کنیم تحت پیگیرد قرار میگیریم
دم دستی ترین تهدید را می توان با خیال راحت کنارمان گذاشت
ده روز میشود درانفرادی ام
ما اقلیتم قاضیان عزیز
تاریخ امروز را نمی دانم
امروز چند شنبه است
می توانم صدای خودم را کنار شما بشنوم
من علیه نظمی که می خو اهد حق دانشجو بودن را ازمن سلب کنم
«من علیه نظم اقلیت‌ساز و زندان‌ساز و شکنجه گر و علیه تمام عاملانش شکایت دارم.»
دراینجا یک دختر دانشجو فریاد زد هر مذهبی که هستیم همه برابر هستیم
و جمع با او شعار را سردادند
هر مذهبی که هستیم همه برابر هستیم.

خروش آذر

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید