دانشجوی اخراجی دانشگاه شریف درامریکا موفق به اخذدکترا شد

0
1228
دانشجوی اخراجی دانشگاه شریف
دانشجوی اخراجی دانشگاه شریف درامریکا موفق به اخذدکترا شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۶-دانشجوی اخراجی دانشگاه شریف درامریکا موفق به اخذدکترا شد

دانشجوی اخراجی دانشگاه شریف درامریکا موفق به اخذدکترا شد
خانم شبنم رعایایی اردکانی که در رشته فیزیک دانشگاه شریف درس میخواند به جرم بهایی بودن از دانشگاه اخراج و از تحصیل محروم شد .
اما پس از اخراج درخارج از ایران به دررشته فیزیک ادامه تحصیل داد و در MIT موفق به اخذ ‎دکترا در رشته ‎فیزیک سیالات شد.
شبنم رعایایی دومین زن در تاریخ فیزیک است که موفق به گرفتن جایزه مکانیک سیالات شده است.

فرارمغزها و کشتن تمامی استعدادهای جوانان و سرمایه های میهن از چهل سال پیش و از روی کار آمدن نظام جهل و جنایت بی وقفه درایران تحت اشغال ادامه داشته است.
دانشجویان و نخبه گان ایرانی یادر زندانها و شکنجه گاه ها هستند و یا در غربت جلای وطن شده اند .
ماحصل چهل سال غارت و چپاول و جنایت در ایران

خروش آذر
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید