دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی تجمع اعتراضی کردند

0
526
دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی
دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۱-دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی تجمع اعتراضی کردند

دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی تجمع اعتراضی کردند
امروز ۲۱اسفند ماه ۹۷ دانشجویان رشته پرستاری رادیو لوژی تکنولوژیست جراحی در محل معاونت آموزشی دانشگاه در اعتراض به مشکلات آموزشی و کمبودشدید فضای هییت علمی دسته به تجمع اعتراضی زدند.
پلاکاردی روی دیوار بود که این نوشته روی آن به چشم می خورد:
زخم عمیقی که بالاخره سربازکرد

گفتنی است که دانشجویان پرستاری در سراسر کشور همواره خواستار مطالباتشان بوده اند

روز یکشنبه۱۵مردادماه۹۶ همزمان با تهران سایر دانشجویان پرستاری در شهرهای مختلف از جمله خوزستان؛ گیلان؛ خراسان شمالی؛ اصفهان؛ هرمزگان؛ کرمانشاه نیز در اعتراض به طرح تربیت پرستار بیمارستانی با تشکیل یک زنجیره انسانی مقابل دانشگاه یا دانشکده خود دست به تجمع زدند.
 اعتراضات دانشجویی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید