دانشجویان ومردم زاهدان علیه توهین نسبت به هموطنان بلوچ شوریدند

0
991
دانشجویان ومردم زاهدان علیه توهین نسبت به هموطنان بلوچ شوریدند
دانشجویان ومردم زاهدان علیه توهین نسبت به هموطنان بلوچ شوریدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۶-دانشجویان ومردم زاهدان علیه توهین نسبت به هموطنان بلوچ شوریدند

دانشجویان ومردم زاهدان علیه توهین نسبت به هموطنان بلوچ شوریدند
روز شنبه ۵خرداد ۹۷ تظاهرات دانشجویان دانشگاه ازاد واحد زاهدان علیه تبعیض و توهین های قومی- نژادی در پاسخ به توهین یکی از اساتید دانشگاه به مردم بلوچستان کلاسها را تعطیل کرده و دست به اعتراض و راهپیمایی زدند.

در ادامه این اعتراضات مردم زاهدان نیز به دانشجویان پیوستند و باهم شعار می دادند
نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم
آنان پلاکاردهایی دردست داشتند که روی آن نوشته شده بود :
نه به توهین قومیتی و مذهبی.

رژیم ملایان دروحشت از گسترش این حرکت نیروهای سرکوبگر ضدشورش برای سرکوب این دانشجویان را وارد دانشگاه کرده بود.
درجریان این اعتراضات تعدادی از دانشجویان دستگیر شدند
منشا تبعیض
اما منشا اصلی این تبعیض و تفرقه کسی به جز سردمداران این نظام ضد مردمی نیست .
همه مردم بلوچستان و بخصوص جوانان ودانشجویان مبارز باید که درهمبستگی کامل علیه این سیاستهای ضد مردمی نظام فاسد قیام کنند.

بیشتر بدانیم:

مطالبات دانشجویان:
-اخراج استاد مربوطه و انتشار برگه رسمی اخراج توسط رئیس دانشگاه ۲٫
-اعلام جرم توسط دادستانی و بازداشت با انتشار تصویر بازداشت و محاکمه قضائی علنی
– تشکیل کارگروهی در همه دانشگاه ها برای یافتن اساتیدی با عقاید مشابه برای تضمین حقوق دانشجویان بلوچ

درحاشیه این تظاهرات نیروهای لباس شخصی مبادرت به دستگیر دانشجویی به نام محمد نارویی دانشجوی حسابداری بازرگانی کردند
دانشجویان اعلام کردند که اگر دستگیر شدگان آزاد نشوند اعتراضات را به کل بلوچستان خواهند کشاند.

دانشجویان ومردم زاهدان علیه توهین نسبت به هموطنان بلوچ شوریدند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید