دانشجویان وجنبش دانشجویی درایران دوشادوش کارگران به مبارزه علیه سرکوب ادامه می دهند

0
760
دانشجویان
دانشجویان وجنبش دانشجویی درایران دوشادوش کارگران به مبارزه علیه سرکوب ادامه می دهند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۳-دانشجویان وجنبش دانشجویی درایران دوشادوش کارگران به مبارزه علیه سرکوب ادامه می دهند

نگاهی به تاریخ شصت و اندی ساله جنبش دانشجویی در ایران موید این حقیقت است که دانشجویان آزادیخواه و مبارزما همواره بر اقشار و طبقات محروم اتکا داشته و مبارزات خود را به پیش برده اند.

بررسی تاریخچه جنبش دانشجویی بروشنی نشان میدهد که چه در دوره اختناق ستمشاهی و چه امروز که فریاد آزادیخواهی دانشجو با سرکوب حکومت روبروست،

 دانشجویان مبارز میهن ما به مثابه قشرآگاهی که خود را در قبال درد و رنج های زحمتکشان مهین اش مسئول میداند، نشان داده اند که صدای مظلومان و محرومان بوده اند و در این مسیر حاضرند که همه قیمت را بپردازند.

 قهرمانان و پیشتازان و ستارگانی

چون علی آیت دانشجوی مجاهد خلق

پری یوسفی دانشجوی دانشگاه تهران

فضل الله تدین فارغ التحصیل دانشگاه تهران

دردوران ستم شاهی ودهه شصت

و قهرمانانی چون :

کیانوش آسا، دانشجوی ترم چهارم  کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت

یعقوب بروایه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش دردانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران

مصطفی کریم بیگی

ناصر امیرنژاد دانشجوی دانشگاه آزاد تهران

دانشجوی دانشگاه قزوین اشکان   سهرابی

مصطفی  غنیان دانشجوی مهندسی

امیر جوادی‌فر لنگرودی

دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه   قزوین

محسن روح الامینی دانشجوی دانشگاه تهران

در ؛‌دوره حکومت ارتجاعی حاضر همچون ستارگانی شب کوب بر تارک مبارزات دانشجویی ایران می درخشند.

 آنان ثابت کردند که چه در میدانهای نبرد با دژخیمان شاه و شیخ و چه در درون زندانها در مصاف با شکنجه گران و دژخیمان پیوسته بر وفاداری خودشان بر آرمان آزادیخواهی و دفاع از حقوق محرومترین طبقه کارگر از پا نمی نشینند. اینچنین است که امروز دانشجویان انقلابی به تاسی از تاریخچه درخشان جنبش دانشجویی و با بکار گیری تجارب آنان همچنان دوشا دوش کارگران و زحمتکشان به مبارزه با  اختناق، بی عدالتی  و نا برابری و تمامی اشکال ظلم و ستم برخاسته اند و تا رسیدن به پیروزی نهایی کوتاه نخواهند آمد.

همچنان که درقیام سراسری دیماه ۹۶دانشجویان با سردادن شعاری استراتژیک نشان دادندکه هیچ جناحی دراین نظام ؛دردمند زحمتکشان و کارگران نیست و اصلاح طلب واصول گرا باید کاسه وکوزه استعماری ـ ارتجاعی خودرا جمع کرده و بگذارند مردم ایران حکومت دل خواه خود را که مبتنی بر آٰرای مردم است انتخاب کنند .

شعاری بنیادین : اصلاح طلب ؛‌اصول گرا دیگه تمومه ماجرا

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید