دانشجویان نشان دادنداصلاح طلب و اصول گرا جایگاهی دردانشگاه ندارد

0
402

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۶-دانشجویان نشان دادند اصلاح طلب و اصول گرا جایگاهی دردانشگاه ندارد

درروز دوشنبه ۲۳اردیبهشت ماه پاسداران و نیروهای بسیجی برای سرکوب  به دانشگاه تهران ریختند بهانه آنان دفاع از طرح ارتجاعی عفاف وحجاب بود . دراین روز دانشجویان با هجوم چماقداران حکومتی در دانشگاه تهران روبرو شدند اما با تهاجم حداکثر به عناصر بسیج و حزب الله و پاسدار به آنان درس جدیدی از مقاومت دانشجو نشان دادند که دانشجوی متعهد دربرابر حقوقشان کوتاه نخواهند آمد.

نتیجه این حمله وهجوم به دانشگاه و ایستادگی دانشجویان نشان دهنده این بود که اصلاح طلب و اصول گرا دو جناح چپاول گر نظام جایگاهی در دانشگاه های ایران ندارند هرچند که درطول ۴۰ سال تلاش کردند که دانشگاه را تبدیل به حوزه کنند.حرکت های اعتراضی دانشجویان درنیم سال دوم سال ۹۷ سند افتخار دانشجو و دانشگاه ایران است که نشان می دهد جنبش دانشجویی درایران زنده و هرگز از پای ننشسته و آزادی سودای آن است
عکسها و تصاویر گویای این واقعیت است.

 همچنین  دانشگاه های کاشان ملایر نیز درحرکتهای اعتراضی خود حمایتشان را از حرکت دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کردند.

این حرکت نشان ازهمبستگی جنبش دانشجویی و نقش تعیین کننده قشر آگاه و پیشتاز جامعه  دارد

 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید