دانشجویان نسبت به سکوت اساتیددربرابر سرکوب ؛دانشجویان؛کارگران؛معلمان و…اعتراض دارند

0
811
دانشجویان نسبت به سکوت اساتیددربرابر سرکوب دانشجویان کارگران معلمان و...اعتراض دارند
دانشجویان نسبت به سکوت اساتیددربرابر سرکوب دانشجویان کارگران معلمان و...اعتراض دارند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲-دانشجویان نسبت به سکوت اساتید دربرابر سرکوب دانشجویان کارگران معلمان و…اعتراض دارند

دانشجویان دانشگاه تهران و تربیت مدرس اقدام به پخش پوسترهایی در اعتراض به سکوت اساتید نسبت به سرکوب کارگران، دانشجویان، معلمان و… کرده‌اند.

اقدام اعتراضی دانشجویان نسبت به سکوت اساتید

در پوستری که دانشجویان پخش کرده اند آمده است :
این بارهم مثل همیشه مردند هنگامی که دربرابر وقایع پیرامونشان ؛ دربرابر فریاد دادخواهی مردمان و شورش نان فرودستان سکوتی مرگبار پیشه کردند؛
درحالی که تخصصشان و شغلشان سخن گفتن از وضعیت اجتماعی و اقشار ستم دیده بود.
خاموش که نه ؛‌بلکه مردگانند.
ازطرف :
کارگران بدون مزد؛ زنان رنج کشیده ؛ کشاورزان زمین های بدون آب ؛ دراویش مجروح ؛ دانشجویان بازداشتی ؛‌معلمان زندانی ؛ کولبران گردنه های جانکاه ؛ اعراب ؛ بلوچ ها واقوام مرزنشین وفراموش شده و سایر مطرودان و محذوفان جامعه که سخنی از آنها نگفتند .
درسوگ وجدان خفته اهالی دانشگاه و اساتید به عزا نشسته ایم.

بیشتربدانیم:

استاد وروشنفکر کیست ؟
آیا هر نویسنده و نگارنده و یا صاحب عناوین دانشگاهی را می‌توان روشنفکر خواند؟
آیا یک شهروند عادی جامعه که برای آزادی، برابری، رفاه اجتماعی و عدالت مبارزه و تلاش می‌کند روشنفکر محسوب نمی‌شود.
به قول دکترشریعتی :
یعنی هر روشنفکری، انتلکتوئل و هر انتلکتوئلی، روشنفکر نیست، بعضی از انتلکتوئل‌ها روشنفکرند و بعضی از روشنفکران انتلکتوئل.

ستارخان انتلکتوئل نبود و روشنفکر بود، علامه قزوینی انتلکتوئل بود و روشنفکر نبود، دهخدا هر دو بود و بعضی‌ها هم هیچکدام
اما دریک جمله باید گفت:

استاد و روشنفکر کسی است که دردهای جامعه را فریاد می‌زند.
اینکه اساتید دانشگاه های ایران سکوت پیشه کرده اند جای بسی بحث دارد
شاید یکی ازعلل اش این باشد که درهیئت های علمی و هیئت امنای دانشگاه های ایران سرکوبگرانی نشسته اند که خودشان را به جای استاد جا زده اند و ازهمان نقطه خط سرکوب دانشجویان را پیش می برند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید