دانشجویان نخواهند گذاشت درقلب تابستان گرم ! دانشگاه یخبندان شود

0
669
دانشجویان نخواهند گذاشت
دانشجویان نخواهند گذاشت درقلب تابستان گرم ! دانشگاه یخبندان شود

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲۶-دانشجویان نخواهند گذاشت درقلب تابستان گرم ! دانشگاه یخبندان شود

تابستان سرد تابستان گرم! کدامیک؟
در دنیای نسبیت بستگی به اینکه سرما و گرما را چگونه تفسیر کنیم می‌توانیم انتظاراتمان از پدیده ها را هم نشان بدهیم.
اگر گرما را نشانه نارضایتی از وضع موجود و حرارت تغییر طلبی تعبیر کنیم سرما نشانه سکون یا رضایت به وضع موجود و یخ زدگی انتظارات است.
در وضعیت فعلی سؤال این است که آیا سمت و سوی تحولات جامعه ما به سمت تابستانی گرم است یا تابستانی سرد؟
نقش دانشجویان به عنوان عناصر آگاه در هر یک کدام است؟
من و شما هر کدام طرفدار کدام تابستان هستیم؟ گرم یا سرد؟ و برای کدام حاضریم مایه بگذاریم؟
تمام تلاش حکومت طی سالهای اخیر این بوده که تا قبل از سالگرد قیام ۱۸ تیر سال ۷۸ امتحانات پایان ترم ها را به پایان ببرد و تقریبا برای ۱۸ تیر دیگر در دانشگاهها دانشجویی حضور نداشته باشند تا کانونهای تجمعی وجود نداشته باشد که برای قیام ۱۸ تیر سالگرد بگیرد و در چنین سالگردی فریاد و اعتراض به وضع موجود از طرف دانشجویان سر داده شود.
او حتی میخواهد در قلب تابستان عصر یخبندان دیکتاتوری ادامه پیدا کند.
اما به قول هگل «وای به حال واقعیت!»
واقعیت این است که چنان حاکمیت به چهارراه بن بستها و بحرانهای لاعلاج داخلی و بین المللی رسیده که برای هر حرکت رو به جلو باید تغییرات اساسی در ساختار حاکمیتیش را بپذیرد.
برای حل بحرانهای اقتصادی اجتماعی داخلی باید دستگاه فاسد و دزد نهادینه شده در نظام را کنار بگذارد!
آیا می تواند؟
آیا چاقو دسته خود را می برد؟
آیا جامعه دیگر ظرفیت تحمل چنین شکاف عظیم طبقاتی و نابرابری وحشتناک توزیع ثروت را می پذیرد؟
به اعتراف رسانه های حکومتی «آستانه تحمل جامعه به سر آمده است».
برای حل بحران اتمی و موشکی و مداخلات منطقه ای باید استراتژی صدور بنیادگرایی را کنار بگذارد؟
آیا می تواند؟
با فلسفه وجودی «ام القرای جهان اسلام» چه کند؟
آیا با تغییرات اساسی که در سیاست آمریکا نسبت به مماشات با رژیم ایران به وجود آمده و «تحریمهای فلج کننده» آن،
نظام تا کجا می تواند از حلقوم مردم ایران برای سیاستهای مخربش هزینه کند؟
به قول روزنامه اعتماد «تاب آوری جامعه مثل گذشته نیست».
در دوران اخیر و پس از قیام دی ماه یک اعتراض بسیار مهم در دانشگاهها شکل گرفته است و آنهم اعتراض علیه افزایش ۵ درصد سهمیه بندی نفرات بسیجی و وابسته به نظام است که این سهمیه بندی را به ۳۰ درصد رسانده است.
شاید در نظر اول این یک اعتراض صنفی صرف برای دانشجویان مقاطع بالاتر باشد اما در جوهرخودش پایان «آستانه تحمل جامعه» از نابرابری وحشتناکی که در حقش شده را نشان می‌دهد.
نابرابری که حاکمیت برای تحکیم سلطه سیاسی و امنیتی خود بر دانشگاهها ۴ دهه است که انجام می‌دهد اما حالا دیگر با نسلی معترض مواجه است که چنین وضعیتی را بر نمی تابد.
همچنین پولی کردن دانشگاههای دولتی به بهانه های مختلف از جمله سنوات را نمی پذیرد.
این قبیل موارد بسیار زیاد است که میتوان ردیف کرد.
اما بر اساس دیالکتیک تغییرات کمی به کیفی، به نظر می‌رسد ما در آستانه تحولات کیفی و تابستانی گرم خواهیم بود.
از این رو وظیفه دانشجویان مبارز و آگاه در شرایط پیش رو دو چندان خواهد بود.
که شامل موارد زیر است:
۱-سازمان یابی در گروههای کوچک و مطمئن که از عناصر وابسته به رژیم تهی باشد.
( که میتواند در کوهنوردی و جامعه گردی و سایر فعالیتهای اجتماعی این گروه با هم کار کنند و سازمان درونی خودشان را ابتدا منسجم کرده و سپس در مبارزه علیه دیکتاتوری سمت و سو بدهند.
تجربه انقلابات در ایران و جهان نشان می دهد که سازمان یابی گروههای مبارز دانشجویی در شرایط دیکتاتوری مطلق و نظامات فاشیستی صورت گرفته و بیشترین تأثیر را هم در تحولات دموکراتیک کشورها را داشته است.
۲-مشارکت در مبارزات اجتماعی اقشار مختلف و حمایت و همبستگی با مطالبات آنان بخصوص کارگران و معلمان و غارت شدگان و همچنین مشارکت در اعتراضات اجتماعی علیه غارت آب و تخریب محیط زیست که به بحران انجامیده است.
۳- ما میتوانیم و باید در سازماندهی قیام مردم تشنه آزادی و عدالت اجتماعی ایران نقش فعال ایفا کنیم.
تابستان را از قیام و شورش علیه وضع موجود و یخبندان دیکتاتوری گرم و گرمتر کنیم.

دانشجویان نخواهند گذاشت درقلب تابستان گرم ! دانشگاه یخبندان شود
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید