دانشجویان منتظری دادستان نظام را زیر ضرب بردند

0
655

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۹-دانشجویان منتظری دادستان نظام را زیر ضرب بردند

دانشجویان منتظری دادستان نظام را زیر ضرب بردند
امروز یکشنبه ۹دی ماه ۹۷ دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد به اعتراضات خود مبنی بر پاسخگویی کارگزاران نسبت به واژگون شدن اتوبوس دانشجویان ادامه دادند.

ازنخستین ساعات صبح در میدان دانش دانشگاه تجمع کردند.


اما هنگامیکه دانشجویان درخیابان های دانشگاه منتظرآمدن مسئولین برای پاسخگویی بودند طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد به سرعت با ماشین ازکنار دانشجویان عبورکرده و دوتن از دانشجویان را زیر می گیرد .
این دانشجویان مضروب شده وبلافاصله آمبولانس برای بردن آنان می آید.
در این کلیپ منتظری دادستان نظام که به دانشگاه می آیند دانشجویان به دورش حلقه زده و می گویند طهرانچی چرا دانشجویان را زیر گرفت؟
یکی از دانشجویان دختر می گوید:
بچه ها همتون فیلم بگیرین دوساعت دیگه زیر حرفشان می زنن
چرا طهرانچی بچه هارا زیر کرد؟

تجمع دانشجویان د ردانشگاه علوم و تحقیقات
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید