دانشجویان فریاد می زدند : بسیج دانشجویی نمی خوایم نمی خوایم

0
838

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱۱-دانشجویان فریاد می زدند : بسیج دانشجویی نمی خوایم نمی خوایم

دانشجویان فریاد می زدند : بسیج دانشجویی نمی خوایم نمی خوایم

کلیپی که مشاهده میکنید تجمع اعتراضی یکی ازدانشگاه هاست که دانشجویان همصدا فریاد می زنند وشعار می دهند
دانشجویان یکی ازدانشگاه ها درتجمعی که داشتند فریاد می زدند و شعار می دادند
بسیج دانشجویی نمی خوایم نمی خوایم
انجمن اسلامی نمی خوایم نمی خوایم

ازآنجایی که دانشجویان منشا تمامی معضلات و مشکلات خودشان را در حضور همین بسیج دانشجویی و انجمنهای اسلامی می دادند
شعارهایشان سمت وسوی ریشه کنی این ارگانهای وابسته به نظام را دارد که دانشگاه رامحل پیشبرد اهداف سیاسی خود کرده اند .

دانشجویان فریاد می زدند : بسیج دانشجویی نمی خوایم نمی خوایم
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید