پس ازگذشت ۴ ماه ازسال تحصیلی ۹۷ دانشجویان علوم پزشکی دربلاتکلیفی مطلق

0
557
دانشجویان علوم پزشکی دربلاتکلیفی مطلق
پس ازگذشت ۴ ماه ازسال تحصیلی ۹۷ دانشجویان علوم پزشکی دربلاتکلیفی مطلق

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۲۹-پس از گذشت ۴ ماه ازسال تحصیلی ۹۷ دانشجویان علوم پزشکی دربلاتکلیفی مطلق

پس از گذشت ۴ ماه ازسال تحصیلی ۹۷دانشجویان علوم پزشکی دربلاتکلیفی مطلق
جمعی از دانشجویان پذیرفته شده در علوم پزشکی دانشگاه آزاد که به عنوان ذخیره در واحدهای دانشگاه ثبت نام کرده و شهریه پرداخته بودند از تاریخ یازدهم مهرماه سال ۹۷ از ادامه تحصیل منع شدند زیرا که به آنان اعلام شد پذیرش شان اشتباه بوده است و نمی توانند ادامه تحصیل دهند. این دانشجویان از آن تاریخ تاکنون بارها درتجمعات اعتراضی خود اعلام کردند که ما را از بلاتکلیفی نجات دهید اما در آشفته بازار این نظام غارتگر کسی پاسخگوی این جوانان نبود با اینکه شهریه داده بودند؛ کارت دانشجویی گرفتند؛ درسرکلاس درس نشستند اما از تحصیل منع شدند.

اینهم یکی از ستمهایی است که دانشگاه آزاد بر دانشجویانی که باهزاران امید و آرزو وارد دانشگاه می شوند روا داشته است.
اتوبوس مرگی که در دانشگاه علوم و تحقیقات جان ۸ دانشجو راگرفت و آنان را فیزیکی حذف کرد
اتوبوس مرگ مهرماه هم که روح و روان و زمان دانشجویان را می کشد.

پس از گذشت ۴ ماه ازسال تحصیلی جدید دانشجویان علوم پزشکی دربلاتکلیفی مطلق
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید