دانشجویان دربندوزندان را از یاد نبریم

0
701
دانشجویان دربندوزندان را از یاد نبریم
دانشجویان دربندوزندان را از یاد نبریم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۴-دانشجویان دربند وزندان را از یاد نبریم

بی خبری از وضعیت دانشجویان بازداشت شده
تعدادی از دانشجویانی که در جریان قیام سراسری دیماه دستگیرشدند کماکان در زندانها در حالت بلاتکلیفی بسر می برند.
تعدادی نیز که به دلایل گوناگون توسط اطلاعات و لباس شخصی های سپاه پاسداران بازداشت شده اند تاکنون اطلاعی از آنان دردست نیست.

ازجمله:
دانشجوی رشته معماری دانشگاه چابهار علم عزیزی که درتاریخ ۷فروردین ۹۷ ربوده شده است.
نیروهای امنیتی درتاریخ ۳۰فروردین ۹۷ نیروهای وزارت اطلاعات به منزل پدری رضا رشید در شهر مهاباد حمله کرده و با زور وارعاب این دانشجو را باخود به نقطه نامعلومی برده اند
دانشجوی دستگیرشده که رضا رشید نام دارد فرزند عثمان می باشد
بە گفتە یک منبع موثق، ساکنین محلە پشت تپه بری شیلان مهاباد تلاش زیادی کردەاند تا از بازداشت این جوان دانشجو ممانعت بە عمل آورند، اما در نهایت و با اضافە شدن نیروهای لباس شخصی حکومتی رضا بازداشت شدە است.
صادق قیصری، فعال دانشجویی سابق در دانشگاه شهید بهشتی بیش از ۲ ماه است که در بازداشت است .
خانواده صادق می گویند او درزندان بزرگ تهران محبوس می باشد
صادق قیصری در ۳۰بهمن ماه ۹۶ در خیابان پاسداران تهران توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت شد.
دراین روز که درگیری دراویش با نیروهای انتظامی بود صادق تنها به دلیل حضور در خیابان گلستان هفتم ؛ بازداشت شده است
محمد شریفی مقدم دانشجوی کارشناسی دررشته مهندسی و علم مواد ازدانشگاه صنعتی شریف
با اوج گرفتن درگیری دراویش گنابادی با نیروهای سرکوبگر در اسفند ماه ۹۶ درتهران
بیش از ۶۰۰تن از مردم ودراویش توسط نیروهای لباس شخصی و اطلاعاتی دستگیرشده و به نقاط نامعلومی منتقل شدند .
شب سه شنبه ۱ اسفند ۹۶تعدادی از دراویش گنابادی زن به زندان ورامین منتقل شده اند
دربین دستگیرشدگان خانم سپیده مرادی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهران نیز به چشم می خورد .

گفتنی است که دانشجویان درقیام دیماه بیشترین آمار دستگیری و زندان وبازداشت را داشته اند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید