دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه تهران تجمع کردند

0
621
دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه تهران
دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه تهران تجمع کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۳۰-دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه تهران تجمع کردند

دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه تهران تجمع کردند
دانشجویان  خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران در اعتراض به کیفیت بسیار پایین غذای خود امروز ۳بهمن ۹۷ دست بسته های غذایی خودشان را روی زمین چیدند.
این دانشجویان شعار می دادند:
غذای بی کیفتی نمی خواهیم
دانشگاه پولگردان غذا و خوابگاه گران
این دانشجویان خواهان پاسخگویی کارگزاران شدند که با هزینه های سنگینی که باید برای تحصیل بپردازند از غذای بی کیفیت نیز باید استفاده کنند.
گفتنی است که وضعیت صنفی در دانشگاه های دولتی همواره از چالشهای جدی دانشجویان و نظام حاکم و غارتگر بوده است.

براندازی وظایف دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید