دانشجویان دختردرایران اینگونه تحقیرمی شوند ودر محیط دانشگاه امنیت ندارند

0
839

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱-دانشجویان دختردرایران اینگونه تحقیرمی شوند ودر محیط دانشگاه امنیت ندارند

تحمیل حجاب به زنان ،وسیله اختناق و سد کردن راه زنان است.
حجاب اجباری برضد اسلام است، برای به بندکشیدن زنان است، برای سرکوب عموم مردم است.
دانشجویان دختر دانشگاه فنی حرفه ای سما تهران در جنت آباد ؛را بخاطر پوشش به دانشگاه راه نمی دهند .
اینجا دانشگاه فنی حرفه ای سما تهران درجنت آباد است

بچه ها را نمی گذارند وارد دانشگاه بشوند
و آنان رابیرون نگه داشته اند
به موارد خیلی مسخره گیر می دهند
دانشجویان را بخاطر پوشش نمی گذارند وارد شوند
یکی یکی از دانشجویان تعهد میگیرند .
بچه ها درحال دوخت مانتو هستند
تا وسط خیابون دانشجو ایستاده است
داخل پر از جمعیت است که یکی یکی تعهد بدهند و مانتو های خود را بدوزند
آری این یکی ازصحنه های بسیار زننده ای است که روزانه دختران وزنان ایران در اماکن مختلف با آن مواجه هستند .
از خیابان و اداره گرفته تا دانشگاه و پارک و غیره
مقرراتی که رعایت نکردن حجاب را مستوجب مجازات‌ برای دانشجویان دختر می کند نقض آشکار حقوق بشر است
قوانین نوشته یا نانوشته کنترل پوشاک و رفتار زنان تحت عنوان «بدحجابی» که حق آزادی و امنیت زن ایرانی را نقض کرده، محکوم است .

دانشجویان دختردرایران

بیشتر بدانیم:
مانع ورود دانشجویان به محیط دانشگاه شدن بدلیل بدحجابی پایمال کردن حق انسانی زنان است .
آخوندها چه هدفی از مانع شدن دانشجویان به داخل دانشگاه دارند؟
چرا ابتدایی ترین حقوق زنان را از آنها سلب کرده اند؟
آخوندهای حاکم میگویند: این مطابق دستور اسلام است.
حجاب انتخاب آزادانه هر فرد است بر اساس انتخاب آزادانه و داوطلبانه می باشد.
در قرآن آمده است:
لااکراه فی الدین. پس هر چیزی که از روی تحمیل و زور باشد، بر خلاف اسلام حقیقی است .
میخواهد دین اجباری باشد یا حجاب اجباری. حجاب اجباری برضد اسلام است، برای به بندکشیدن زنان است، برای سرکوب عموم مردم است.
زن ستیزی در نظام حاکم برایران تنها بخاطر وحشتی است که از زنان دارد و هدفش سرکوب مضاعف تمامی آحاد جامعه از زن ومرد می باشد.

دانشجویان دختردرایران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید