دانشجویان دانشگاه کاشان دریک تجمع شبانه ازحرکتهای اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران حمایت کردند

0
430
دانشجویان دانشگاه کاشان
دانشجویان دانشگاه کاشان دریک تجمع شبانه ازحرکتهای اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران حمایت کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۲۴-دانشجویان دانشگاه کاشان دریک تجمع شبانه ازحرکتهای اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران حمایت کردند

 دریک تجمع شبانه ازحرکتهای اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران حمایت کردند

درشب ۲۳ اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه کاشان درهمبستگی با دانشجویان دانشگاه تهران که دراعتراض به طرح مسخره عفاف و حجاب تجمع گسترده ای داشتند یک تجمع شبانه برگزار کردند.این حرکت نشان ازهمبستگی جنبش دانشجویی و نقش تعیین کننده قشر آگاه و پیشتاز جامعه یعنی دانشجویان می باشد.

اما آنچه که حائز اهمیت است ادامه و استمرار این حمایتها از خواسته های برحق دانشجویان می باشد.

بیشتربدانیم:
نظام منحط حاکم بر ایران با گسیل نیروهای بسیجی و پاسداران دست به ضرب وشتم دانشجویان زده و فکر کردند که با تهدید می توانند خللی درعزم دانشجو برای تسلیم شدن دربرابر ارتجاع وعقب ماندگی شوند اما تو دهنی محکمی از دانشجویان خوردند.

شایان ذکر است که درروز۲۳ اردیبهشت۹۸ دانشجویان دانشگاه تهران دریک اقدام شجاعانه علیه طرح های ارتجاعی  وسرکوبگرانه حجاب وعفاف در دانشگاه تجع کرده ودربرابر بسیجی ها افرادی که از خارج دانشگاه جهت سرکوب آمده بودند ایستادگی کرده و بیانیه شان را خواندند

دراین تجمع عده زیادی از دانشجویان توسط بسیجیان مورد ضرب وشتم قرارگرفتند و زخمی شدند 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید