دانشجویان دانشگاه پیام نورشهریارتنهادرصورت پرداخت شهریه میتوانندبه برنامه ی کلاسی خوددسترسی داشته باشند

0
417
دانشجویان دانشگاه پیام نور
دانشجویان دانشگاه پیام نورشهریارتنهادرصورت پرداخت شهریه میتوانندبه برنامه ی کلاسی خوددسترسی داشته باشند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۹-دانشجویان دانشگاه پیام نورشهریارتنهادرصورت پرداخت شهریه میتوانندبه برنامه ی کلاسی خوددسترسی داشته باشند

دانشجویان دانشگاه پیام نورشهریارتنهادرصورت پرداخت شهریه میتوانندبه برنامه ی کلاسی خوددسترسی داشته باشند
دانشجویان دانشگاه پیام نور شهریار می گویند :
به چه دلیل ما نمی توانیم گزارش کلاسهایمان را ببینیم؟
پاسخی که دانشگاه داده است این است:
دانشجویان تنها در روزهای انتخاب واحد می توانند از طریق گزارش ۱۰۱ به برنامه‌ی کلاسی دسترسی داشته باشند؛
اما بعد از اتمام فرصت ثبت‌نام و حذف و اضافه، برنامه‌ی کلاسی فقط از طریق گزارش ۴۲۳ و البته پس از پرداخت شهریه در دسترس خواهد بود.

براندازی 

شایان ذکراست که اینها بخشی ازسیاستهای زور و چپاول نظام حاکم است که اینگونه دانشجویان را در منگنه و مضیقه قرار میدهد.
داشتن برنامه ی کلاسی برای دانشجویان ازبایدهای آنان می باشد.

پرداخت شهریه از دانشجویان هزینه های مادی و روانی 

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید