دانشجویان دانشگاه پلدختر نسبت به تشکیل کلاسها تجمع اعتراضی کردند

0
434
دانشجویان دانشگاه پلدختر
دانشجویان دانشگاه پلدختر نسبت به تشکیل کلاسها تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۲۶-دانشجویان دانشگاه پلدختر نسبت به تشکیل کلاسها تجمع اعتراضی کردند

دانشجویان دانشگاه پلدختر نسبت به تشکیل کلاسها تجمع اعتراضی کردند
تعدادی از دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه  مقابل دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند این دانشجویان به تشکیل کلاسها؛‌ اعتراض دارند.

باشروع سیل ویرانگر در استان لرستان و خسارات جانی و مالی که به مردم محروم این منطقه وارد شد این  دانشگاه  نیز مشمول این ویرانگری بود و بخش اعظمی از دانشگاه ویران شده است ؛‌دانشجویان این دانشگاه خواستار انتقالشان به مناطق ودانشگاههایی بودند که بتوانند به درسشان ادامه دهند دراین زمینه کارگزاران این دانشگاه هیچ پاسخ مناسبی به دانشجویان ندادند و کماکان آنها را دربلاتکلیفی نگه داشته اند.

سیل و ویرانی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید