دانشجویان دانشگاه هنر دریک تجمع اعتراضی به کمبودهای تحصیلی و هزینه ها سرسام آور اشاره کردند

0
638
دانشجویان دانشگاه هنر
دانشجویان دانشگاه هنر دریک تجمع اعتراضی به کمبودهای تحصیلی و هزینه ها سرسام آور اشاره کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۴-دانشجویان دانشگاه هنر دریک تجمع اعتراضی به کمبودهای تحصیلی و هزینه ها سرسام آور اشاره کردند

روز سه‌شنبه۳بهمن‌ماه۹۶ جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به روند آموزش بی‌کیفیت، هزینه‌های سرسام‌آور ترم‌های سنوات و دانشجویان سنوات و پردیس؛ مشکلات دانشجویان تکمیلی در دفاع از پایان‌نامه، کمبود امکانات، نبود تجهیزات مناسب کارگاهها و تجهیزات بسیار قدیمی و ناکارامد؛ حذف اساتید مطرح و هیئت علمی‌های نامناسب در محوطه دانشگاه دست به تجمع زدند.
دانشجویان چندین دستنوشته در دست داشتند که روی آنها نوشته بود:
«بودجه فرهنگی خرج چه می‌شود؟»
و «خرابه زار می‌زند»
و «آموزش پولی»
بودجه فرهنگی خرج چه میشود؟
تجهیزات کارگاهی
شایان ذکراست که کمبودهای دانشگاه ها از دغدغه همیشگی دانشجویان است اما باهر اعتراض و تجمعی هم مسئولین جمهوری اسلامی هیچ پاسخی به دانشجویان نمیدهند .
کمبودهایی ازقبیل نداشتن خوابگاه
نداشتن پارکینگ
نداشتن هزینه برای ادامه تحصیل
وهزاران معضل دیگر
اما دانشجویان در اعتراضات گسترده خود اعلام کردند که اساسی ترین معضل نداشتن برنامه درست تحصیلی دردانشگاه های ایران است که ماحصل سیاستهای ضدمردمی جمهوری اسلامی است.
دانشجویان دانشگاه هنر دریک تجمع اعتراضی به کمبودهای تحصیلی و هزینه ها سرسام آور اشاره کردند
دانشجویان دانشگاه هنر دریک تجمع اعتراضی به کمبودهای تحصیلی و هزینه ها سرسام آور اشاره کردند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید