دانشجویان دانشگاه هنر بیانیه همبستگی با کارگران را قرائت کردند

0
591

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۸-دانشجویان دانشگاه هنر بیانیه همبستگی با کارگران را قرائت کردند

دانشجویان دانشگاه هنر بیانیه همبستگی با کارگران را قرائت کردند
روزشنبه ۱۷آذر ماه ۹۷ دانشجویان دانشکده هنر ومعماری دانشگاه تهران بیانیه ایی در همبستگی با کارگران ؛ معلمان ورانندگان قرائت کردند.
این بیانیه توسط یکی از دانشجویان دختر خوانده شد
این دانشجویان درحالیکه در محوطه دانشگاه جمع شده بودند تراکتهایی نیز در این حمایت در دستانشان داشتند.
گفتنی است که دانشجویان در حمایت از کارگران زحمتکش هفت تپه و فولاد تجمعات و تحصنهایی را شکل دادند و گفتند:
فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم

همچنین دانشجویان دانشگاه هنر درروز ۷آذر ۹۷ درحمایت ازکارگران هفت تپه و فولاد اهواز دست به یک تجمع اعتراضی زدند.
آنها درحالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند شعار می دادند:

فرزند کارگرانیم؛ کنارشان می‌مانیم
هفت‌تپه خوزستان؛ الگوی زحمتکشان
روی پلاکاردهای دانشجویان نوشته شده بود زندانی سیاسی آزاد باید گردد
دانشجو؛کارگر؛ معلم؛ اتحاد اتحاد

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشجویان دانشگاه سهند تبریز؛ دانشجویان دانشگاه تهران؛ دانشگاه نوشیروانی بابل؛دانشگاه چمران اهواز؛ آبادان دربیانیه های جداگانه ای حمایتشان را از کارگران اعلام کرده اند

اما آنچه که شایان توجه است دیگر حمایتهای اقشار اجتماعی از هم از مرحله شعار تبدیل به عمل شده است .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید