دانشجویان دانشگاه های خوزستان خواستار آزادی کارگران زندانی شدند

0
627
دانشجویان دانشگاه های خوزستان
دانشجویان دانشگاه های خوزستان خواستار آزادی کارگران زندانی شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱-دانشجویان دانشگاه های خوزستان خواستار آزادی کارگران زندانی شدند

دانشجویان دانشگاه های خوزستان خواستار آزادی کارگران زندانی شدند
درپی دستگیری و بازداشت کارگران کارخانه نیشکر اهواز و فولاد هفت تپه تعدادی از دانشجویان دانشگاه های خوزستان خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.
دانشجویان خواسته خود را روی یک برگه نوشته و درفضای مجازی منتشر کردند
مادانشجویان خوزستانی خواهان آزادی کارگران فولاد اهواز هستیم.
گفتنی است که درحال حاضر تعداد ۳۰تن از کارگران فولاد اهواز در زندانهای قرون وسطایی بسر می برند کارگرانی که فقط حقوق های عقب مانده شان را می خو استند.
ازسوی دیگر اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه نیز درروز یکشنبه ۲۷آبان در حالی که کارگران نیشکر هفت‌تپه چهاردهمین  روز اعتصاب و اعتراض خود را سپری کرده بودند به همراه تعدادی دیگر از کارگران دستگیر شد.

اسماعیل بخشی بشدت در زندان شکنجه شده است
روز چهارشنبه ۲۱آذر دژخیمان آخوندی اسماعیل بخشی را آزاد کردند.
اما علی نجاتی عضو هیأت مدیره کارگران نیشکر هفت‌تپه هنوز در زندان است.

شایان ذکر است دانشجویان آزاده ایرانی در اعتراضات کارگری حمایت وهمبستگی خودرا از کارگران زحمتکش اعلام کردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید