دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل دراعتراض به کارشکنی دانشگاه مبادرت به جمع آوری امضا کردند

0
624
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل دراعتراض به کارشکنی دانشگاه مبادرت به جمع آوری امضا کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۶-دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل دراعتراض به کارشکنی دانشگاه مبادرت به جمع آوری امضا کردند

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل دراعتراض به کارشکنی دانشگاه مبادرت به جمع آوری امضا کردند

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل دربخشهایی از نامه خود که برای رئیس دانشگاه نوشته اند می گویند: کارد به استخوانمان رسیده است؛
از وعده های پوشالی
از کارشکنی های و بی قانونی های پی درپی
از سرکوب فعالین دانشجویی
از عدم پاسخگویی به بدیهی ترین خواسته های به حق شورای صنفی جان به لب شده ایم.
از هر آنچه که ساختیم خراب آبادی بیش نمانده و رو به رو جز آینده ای تاریک نمی بینیم.
از این رو دراعتراض به این کارشکنی های دانشگاه اقدام به جمع آوری امضا می کنیم. این حرکت با استقبال بی نظیر دانشجویان مواجه شد. همچنین اعلام شده که امضاگیری از ۵ آبان شروع و تا ۷ آبان ۹۷ ادامه خواهد داشت.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل علیه فشارهای امنیتی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید