دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز تحصن کردند

0
670

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۵-دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز تحصن کردند

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تبریز تحصن کردند
تعدادی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقابل دفتر رئیس دانشگاه دست به تحصن زده و سرود آفتابکاران سر دادند.
دانشجویان معتقدنددانشجویی که نتواند تاثیری بر روند زندگی دانشجویان و تضادهایشان داشته باشد بر روی جامعه هم نمی تواند اثر گذارباشد.
دانشجویان مطالباتشان را به شرح زیر دادند:
-عزل نائب رئیس دانشگاه و نماینده وزارت در دانشگاه آقای طاهری اقدم در اسرع وقت به دلیل عدم کفایت در نظارت بر اجرای بی کم و کاست قانون در دانشگاه
-تشکیل دبیرخانه هئیت نظارت بر تشکل های دانشگاه
-برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با هئیت رئیسه دانشگاه در اسرع وقت
دانشجویان اعلام کردند تا برآورده نشدن خواسته هایشان این محل را ترک نخواهندکرد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید