دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات نشان دادند که گول ترفندهای کهنه شده را نخواهند خورد

0
600
دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات
دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات نشان دادند که گول ترفندهای کهنه شده را نخواهند خورد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۰-دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات نشان دادند که گول ترفندهای کهنه شده را نخواهند خورد

دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات نشان دادند که گول ترفندهای کهنه شده را نخواهند خورد
دانشجویان دانشگاه علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد در روز دوم تظاهرات و اعتراضات خود به سردمداران و کارگزاران نظام نشان دادند که ذره ای از خواسته ها و مطالبات خود کوتاه نمی آیند. آنها در غم از دست دادن یارانشان به این رسیدند که علت تمامی این حوادث ناگوار و منشا آن به چپاول و غارت و دزدیهای سرمایه های مردمی است که توسط سران این نظام صورت گرفته و می گیرد.
در جریان سانحه اتوبوس ۱۰ تن از دانشجویان این دانشگاه کشته شدند اما دریغ ازیک پاسخگویی و رئیس دانشگاه مهدی طهرانچی نیز به جای جواب دادن به همه چرایی های دانشجویان ازصحنه گریخت و دوتن از دانشجویان را هنگام فرار با ماشین زیر کرد.
همچنین دادستان کل منتظری نیز بین دانشجویان رفت اما نتوانست پاسخی بدهد و با تمسخر و هو کردن دانشجویان مواجه شد.
ازسوی دیگر نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه که همان عوامل وزارت اطلاعات هستند به بستن راه ها و چیدن نیرو درخیابانهای دانشگاه می خواستند ازشکل گیری اعتراض دانشجویان ممانعت کنند اما موفق نشدند.

شعارهای دانشجویان پرشور بود و لرزه بر اندام نظام انداخت.
دانشجویان شعار دادند :
دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
ولایتی ولایتی مسئول این جنایتی
مسئول بی لیاقت استعفا استعفا
مسئول بی لیاقت محاکمه محاکمه
قاتل بیا بیرون بی شرف بی شرف
دانشجویان همچنین با هو کردن حقه بازیهای نظام از جمله برکنار کردن عوامل اجرایی و توبیخ آنان نشان دادند که دیگر حنای این جانیان رنگی ندارد! و خواستار محاکمه عاملان اصلی این جنایت هستند.
اما واقعیت اینجاست که رئیس هیأت‌امنای دانشگاه آزاد، علی‌اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای و سرنخ امور این دانشگاه در دستان خامنه ای است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید