دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات درسومین روز اعتراضات خود روی زمین نشسته و مسیر خودروها رابستند

0
618
دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات
دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات درسومین روز اعتراضات خود روی زمین نشسته و مسیر خودروها رابستند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۰-دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات درسومین روز اعتراضات خود روی زمین نشسته و مسیر خودروها

رابستند

دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات درسومین روز اعتراضات خود روی زمین نشسته و مسیر خودروها رابستند
امروز ۱۰دی ماه ۹۷ سومین روز اعتراضات دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد می باشد
دانشجویان در این تجمع که اعتراضی است به کشته شدن ۱۰ دانشجو در اثر سقوط اتوبوس حامل دانشجویان.
شایان ذکر است که حراست دانشگاه درهراس وترس ازادامه اعتراضات میدان دانش دانشگاه را حصارکشی کرده است.

اما امروز درکمال تعجب دانشجویان مشاهده کردند که این میدان حصار کشی شده و دور تا دور میدان مانع گذاشته شده است.
این اعمال علتی به جز ترس وهراس کارگزاران دانشگاه از ادامه و گسترش تظاهرات دانشجویان ندارد.
اما زهی خیال باطل که دانشجویان مصمم هستند تا گرفتن تمامی مطالبات و پاسخ های قانع کننده هرگز کوتاه نیایند.
دانشجویان اعلام کرده اند که هدفشان برکناری ولایتی و طهرانچی و مسعودی ا ست.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید