دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کشتار کولبران اعتراض دارند

0
748
دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه
دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کشتار کولبران اعتراض دارند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۱-دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کشتار کولبران اعتراض دارند

دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کشتار کولبران اعتراض دارند
این دانشجویان با هشتک کشتار کولبران را متوقف کنید درتوییتر نسبت به این عمل ضد انسانی اعتراض کردند.
دراطلاعیه ای که به همین خاطر منتشر شده آمده است:
“از رنجی خسته ام که از آن من نیست”
درطی بیست روز اخیر ۱۶کولبر توسط حاکمیت ایران هدف تیر اندازی قرارگرفته اند که دست کم ۷ نفرشان جان باخته اند و ۹ نفر دیگر جراحات سخت برنداشتند.
این تنها یک سرتیتر خبری نیست بلکه راجع به تمامی واژه های آن می توان کتابهانوشت.
زمان آن رسیده است که به تمامی دستگاه حاکمیت حمله کرده و زیر سوال بردکه هرروز خبر کشته شدن برادرهایمان را نشنویم که در ازای هر کیلو کول ۱۱۰۰تومن میگیرند………

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید