دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از اعتراضات کارگران ومعلمان حمایت کردند

0
676
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از اعتراضات کارگران ومعلمان حمایت کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۸-دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از اعتراضات کارگران ومعلمان حمایت کردند

دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از اعتراضات کارگران ومعلمان حمایت کردند
در روز۲۸ آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در حالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند در محوطه دانشگاه دست به تجمع اعتراضی و تحصن زدند.
روی پلاکاردهای دانشجویان نوشته شده بود :

دانشجو کارگر معلم اتحاد اتحاد

نان؛ کار؛ آزادی اداره شورایی

نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد

نان، کار، آزادی، پیروزی نهایی»

همچنین در روز ۲۷آبان۹۷ دانشجویان شجاع دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران با گرفتن پلاکاردهایی در دستشان در لاین دانشگاه نشسته و حمایتشان را ازکارگران و معلمان اعلام کردند

همبستگی دانشجویان از اقشار زحمتکش و محروم جامعه نشان از نقش پیشتازو آگاهی دانشجویان دارد.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید