دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به احکام قضایی دانشجویی طوماری امضا کردند

0
698
دانشجویان دانشگاه علامه
دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به احکام قضایی دانشجویی طوماری امضا کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۳-دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به احکام قضایی دانشجویی طوماری امضا کردند

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

روز یکشنبه ۳ تیر ۹۷دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در تهران در اعتراض به احکام صادر شده برای دانشجویان تجمع کرده و طومار در اعلام همبستگی با دانشجویان و فعالین صنفی امضا کردند.

تجمع دانشجویان دانشگاه  علامه طباطبایی 
روز شنبه ۲تیر ۹۷ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به احکام سنگین قضایی صادر شده برای دانشجویان و امضای طومار در اعلام هبستگی با دانشجویان و فعالین صنفی بازداشت شده تجمع کردند.

بر روی دستنوشته دانشجویان این جملات دیده می شد:
ما بی شماریم آقای قاضی
آب مفت برق مفت زندان مفت
دانشگاه خصوصی شده
زندان عمومی شده

گفتنی است که در پی صدور احکام سنگین برای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ؛ دانشجویان دانشگاه علامه با صدور بیانیه ای حمایت خودشان را ازدانشجویان اعلام کردند .

همچنین دانشجویان دانشگاه علامه اولین دانشجویانی بودند که نسبت به این احکام واکنش نشان داده و با اجرای یک تئاتر درمحل دانشگاه  سرودخوانان گفتند که دانشگا زنده است ونمرده است

شایان ذکراست که شوراهای صنفی دانشجویان نیز درحمایت از دانشجویان بازداشت شده وحکم سنگین گرفته بیانیه ای دادند

این بیاینه را بیش از ۵۰شورای صنفی دانشجویی سراسر کشور امضا کرده اند

دانشجویان سراسر کشور مصمم هستند که اینبار برعلیه همه کسانی که به اسم حامی دانشجواست قیام کنند

دانشجویان دانشگاه مستقل می خواهند که وابسته به هیچ ارگان نظام نباشد

بسیج دانشجویی ؛ حراست ؛ کمیته انظباطی از ارگانهایی است که باید ملغی شوند و دانشگاه را به صاحبان اصلی آن یعنی دانشجویان و اساتید متعهد بسپارند

بسیج دانشجویی نمی تواند بعد ازسالیان توطئه  و انحصارطلبی الان به نامهای دیگر خودش را بخشی از جنبش دانشجویی قلمداد کند .

دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به احکام قضایی دانشجویی طوماری امضا کردند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید