دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی:بافریبکاری نمی توانید علیه مطالبات برحق دانشجویان جنگ روانی ایجاد کنید

0
769
دانشجویان دانشگاه صنعتی
دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی:بافریبکاری نمی توانید علیه مطالبات برحق دانشجویان جنگ روانی ایجاد کنید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱۱-دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی:بافریبکاری نمی توانید علیه مطالبات برحق دانشجویان جنگ روانی ایجاد کنید

دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی:بافریبکاری نمی توانید علیه مطالبات برحق دانشجویان جنگ روانی ایجاد کنید
پس از استقبال گرم دانشجویان و جمع‌آوری بیش از ۱۴۰۰ امضا طی دو روز، حال مسئولین دانشگاه به تکاپو افتاده تا با بهره‌گیری از تشکل‌های وابسته و استفاده از آن‌ها به عنوان تریبون خود‌، با سخنان فریبکارانه و ایجاد جنگ روانی آتش مطالبه‌‌گری داشجویان را خاموش کنند. ما جمعی از فعالان صنفی دانشگاه نوشیروانی به جناب واثقی، تیم مدیریتی ایشان و آن دسته از«جاده صاف کن» های تشکیلاتی که پشت بر دانشجو کرده و برای خوشایند صاحبان منصب، وجدان خود را قربانی کرده‌اند یادآور می‌شویم که «دانشجو بیدار است» و دیگر نمی‌توانند با سخنان فریبکارانه ما را از مطالبه‌ی حقوقمان منصرف کنند.  می‌دانیم و بدانند که سروکارشان با دانشجویان آگاهی است که تا رسیدن به خواسته‌های به‌حق خود دست از اعتراض و مطالبه‌گری نمی‌کشند.

دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی:بافریبکاری نمی توانید علیه مطالبات برحق دانشجویان جنگ روانی ایجاد کنید

همچنین درطی اعتراضاتی که دانشجویان دانشگاه نوشیروانی داشتند خواستار آموزش رایگان شدند.

شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور با انتشار اطلاعیه‌یی نسبت به سانسور اخبار و حرکات اعتراضی دانشجویان اعتراض کردند..
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید