دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان دراعتراض به کاهش سنوات تحصیلی تجمع کردند

0
828
دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان
دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان دراعتراض به کاهش سنوات تحصیلی تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۳-دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان دراعتراض به کاهش سنوات تحصیلی تجمع کردند

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان

دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان امروز در اعتراضی به وضعیت سنوات تحصیلی در مقابل ساختمان ریاست این دانشگاه تجمع کردند.
این دانشجویان درخواست داشتند که در آموزش عالی حق برابر ومساوی برای همگان یکسان باشد و دانشجویان درکل کشور از فرصتهای برابر برخوردار باشند .
مسئولین این دانشگاه طبق معمول حل وفصل مشکلات دانشجویان را به جلسات آتی موکول کرده اند درحالیکه مشکلات وتضادهای دانشجویان بسیار جدی وحیاتی می باشد زیراکه کاهش سنوات دانشجویی پیامدهای زیان باری برای حل مسائل مالی دانشجویان در بردارد و به عبارتی به آینده دانشجو برمیگردد
دانشجویی که توان مالی برای ادامه تحصیل نداشته باشد آینده وجوانی خود را ازدست میدهد .
این پاسخی است که آموزش عالی در اولین وهله بدهد و دانشجویان را یا مجاب کند
یا اینکه به خواسته هایشان پاسخ مثبت بدهد.
گفتنی است که روز گذشته نیز دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ( دارای هیئت امنای مشترک با دانشگاه صنعتی قوچان ) تجمع اعتراضی ای به کاهش سنوات آموزشی برگزار کرده اند .
لازم به ذکر است که در چندسال اخیر نقش هیئت امناهای دانشگاه ها و تصمیمات سلیقه ای آن ها در روند پولی سازی دانشگاه ها چندین برابر شده و عملا هیئت رئیسه دانشگاه ها را عاجز از تصمیم گیری کرده و در دسترس نبودن ، مشترک بودن هیئت امنای چندین دانشگاه و عدم برگزاری جلسات به صورت منظم و کوتاه مدت ، باعث پاسخگو نبودن این افراد در برابر مشکلات دانشجویان می‌باشد .

دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان دراعتراض به کاهش سنوات تحصیلی تجمع کردند

دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید