دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به علت عدم امنیت تجمع اعتراضی کردند

0
502
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به علت عدم امنیت تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۷-دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به علت عدم امنیت تجمع اعتراضی کردند

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به علت عدم امنیت تجمع اعتراضی کردند
چندی است که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف بعلت نداشتن امنیت درمسیر تردداتشان از رییس دانشگاه مطالباتی داشتند .
از جمله داشتن سرویس رفت وآمد ولی تاکنون هیچ پاسخی نگرفته اند .
این دانشجویان اعلام کرده اند که در مسیر تردد خودشان امنیت ندارند از این رو ۲۴۰۰تن از دانشجویان این دانشگاه برای رییس دانشگاه نوشتند:۱-دانشجویان بیش از هر چیز نگران امنیت خود و دوستانشان هستند و هرگونه سستی و اهمال کاری در این زمینه را نابخشودنی می دانند و نسبت به آن با رساترین لحن ممکن هشدار می دهند.
۲-اهمیت و صد البته خطرات مسئله به حدی است که اولین انتظار دانشجویان از مسئولان دانشگاه پرداخت سریع و با بالاترین اولویت ممکن به آن است.

وظایف دانشجویان برانداز

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید