دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با حضورنمایندگان دانشجویی درجلسه پرسش و پاسخ

0
557
دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با حضورنمایندگان دانشجویی درجلسه پرسش و پاسخ

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۷- دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با حضور نمایندگان دانشجویی درجلسه پرسش و پاسخ

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با حضور نمایندگان دانشجویی درجلسه پرسش و پاسخ
صبح امروز شنبه ۱۷ آذر ماه، به مناسبت روز دانشجو جلسه ای در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
قرار بر این بود فتوحی رییس دانشگاه همراه با معاونت دانشجویی به نام فاطمی زاده و معاونت آموزش فردی به نام رشت چیان به جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان بیایند.
ساعتی قبل از برگزاری جلسه، به دانشجویان اطلاع داده شد که هیچیک از این سه نفر به جلسه نخواهند آمد.
جمعی از دانشجویان در این جلسه سخنرانی کردند.
محورهای اصلی صحبت آنان در اعتراض به نصب دوربین در مسیر حرکت به خوابگاه ها،
عدم همکاری دانشگاه با اکثر برنامه‌های ارائه شده برای بهبود وضعیت امنیت دانشجویان
سایر مطالبات صنفی دانشجویان بوده است.

تجمع دانشگاه تهران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید