دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز تجمع اعتراضی کردند

0
810
دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۳-دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز تجمع اعتراضی کردند

دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز تجمع اعتراضی کردند
صبح امروز سه شنبه ۱۳ آذر ماه، دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند در تبریز در اعتراض به پاسخ منفی کارگزاران دانشگاه به مطالبات دانشجویان، دست به اعتراض زده و سینی های غذای خود را روی زمین چیدند.

شایان ذکر است که امروز ۱۳آذر دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یا پلی تکنیک تهران نیز درحمایت ازکارگران و زندانیان سیاسی  تجمع اعتراض داشتند که منجر به درگیری با نیروهای بسیج ضد مردمی شد؛ دانشجویان امیرکبیر شعار میدادند زندانی سیاسی آزاد باید گردد

از سوی دیگر مشتی از مزدوران بسیجی در برابر دانشجویان به صحنه آمده بودند تا مانع شکل گیری این حرکت اعتراضی شوند. اما دانشجویان در برابر آنان ایستاده و مقاومت کردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید