دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان در اعتراض به انتقال آب خوزستان تجمع کردند

0
584
دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان
دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان در اعتراض به انتقال آب خوزستان تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۸-دانشجویان دانشگاه صنعتی بهبهان در اعتراض به انتقال آب خوزستان تجمع کردند
روز دوشنبه ۲۷ آذر۹۶دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان در اعتراض به انتقال آب خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنان بر روی تراکتهایشان نوشته بودند:
امروز آب فردا مرگ
شایان ذکر است که مساله بی آبی در خوزستان وانتقال آب کارون یکی ازمهمترین پارامترهایی است اعتراضات شدید مردمی و دانشجویان را در پی داشته است
این جملات گفته های حیدری نماینده خوزستان میباشد:
در حالی که رئیس جمهور و معاون اول وی اعلام کرد که
انتقال آب فقط برای شرب خواهد بود، گفت: به میزان یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون مترمکعب آب از خوزستان منتقل می شود؛ از دز به قم ۱۸۰ میلیون مترمکعب، از تونل چشمه لنگان به سمت زاینده رود ۱۲۰ میلیون مترمکعب، از خدنگستان به زاینده رو ۸۴ میلیون مترمکعب، از تونل کوهرنگ یک ۳۲۱ میلیون مترمکعب، از تونل کوهرنگ دو به زاینده رود ۳۲۶ میلیون مترمکعب، از تونل کوهرنگ سه به زاینده رود ۲۵۰ میلیون مترمکعب و مجموعا یک میلیارد و ۲۸۴ میلیون مترمکعب می شود.
لازم به ذکر است که این سیاستهای غلط وضدمردمی تنها فشاری مضاعف روی مردم است ؛
دانشجویان متعهد دانشگاه صنعتی بهبهان د ر اتحاد بین مردم ودانشجو دراین زمینه اعتراض کردند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید