دانشجویان دانشگاه شاهرود تظاهرات خودرا ادامه وگسترش دادند

0
879
دانشجویان دانشگاه شاهرود
دانشجویان دانشگاه شاهرود تظاهرات خودرا ادامه وگسترش دادند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۵-دانشجویان دانشگاه شاهرود تظاهرات خودرا ادامه وگسترش دادند

تجمع اعتراضی دانشجویان شاهرود

روز سه شنبه۴ اردیبهشت۹۷ تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود ادامه و گسترش یافت. این تجمع  بدنبال موضعگیری سخیف معاون امور دانشجویی دانشگاه که در مورد حرکت اعتراضی ظهر شنبه اول اردیبهشت دانشجویان گفته بود «بین دانشجویان اختلال ذائقه وجود دارد و بیست دانشجو از بین ۲۰۰۰ نفر تجمع کرده اند» صورت گرفت. بدنبال این موضعگیری بود که جمع زیادی از دانشجویان با ورود به ساختمان مرکزی دانشگاه و دفتر ریاست دانشگاه با محوریت مسئله غذا دست به اعتراض مجدد زدند.

یکی از دانشجویان گفت: به دانشجویان اولتیماتوم داده شده است که اگر تا نیم ساعت دیگر ساختمان مرکزی را ترک نکنیم ما را در این ساختمان زندانی خواهند کرد، اما ما تا حضور رئیس دانشگاه در بین تجمع کنندگان و شنیدن صدای اعتراض دانشجویان عقب نشینی نخواهیم کرد. وی افزود: اعتراض روز شنبه آتش زیر خاکستر دانشجویان را شعله ور کرد. غذای روز شنبه بوی تعفن می داد.

دانشجویان دانشگاه شاهرود تظاهرات خودرا ادمه وگسترش دادند

بیشتربدانیم:

روز شنبه اول اردیبهشت ۹۷ دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود در اعتراض به کیفیت پایین غذای دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زده و سینی های غذایشان را در سالن غذاخوری روی زمین چیدند.

شایان ذکراست که

اعتراضات دانشجویان در زمینه وضعیت بد غذایی و کیفیت پایین سطح غذادردانشگاهها مدتهاست که جریان دارد و درتمامی دانشگاه های کشور اعتراضات گسترده ای را درپیش داشته  است

دانشجویان کشور پس از اوج گیری قیامها ی سراسری دیماه نسبت به بحران های دانشجویی و نقشی که  جنبش دانشجویی باید ایفا کنند نگاه ورویکردی نویی دارند و به این باور رسیدند که نه اصلاح طلب و نه اصول گرا کاری برای معضلات و تضادهای جامعه و بخصوص دانشجویان نخواهند کرد وتنها را ایناست که خودشان آستین بالازده و رهبری حرکتهای دانشجویی واعتراضی را باید در دست بگیرند .

با اعتراضات وتظاهرات روزانه  سرهمه معضلات وتضادهای خودشان.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید