دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی خوابگاه ندارنددرنمازخانه وکتابخانه می خوابند

0
737
دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی خوابگاه ندارنددرنمازخانه وکتابخانه می خوابند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۵-دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی خوابگاه ندارند در نمازخانه و کتابخانه می خوابند

دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی خوابگاه ندارند در نمازخانه و کتابخانه می خوابند
دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی کماکان بدون خوابگاه هستند و هر روز برای این معضل در اعتراض و تجمع هستند.
این دانشجویان که سرپناهی ندارند مجبورند که در نمازخانه دانشگاه در وضعیت بسیار اسفناکی شب را صبح کنند .
این دانشجویان غیربومی از سر اجبار باید بین کلاسها و در کتابخانه و درنمازخانه استراحت کنند.
نداشتن خوابگاه مناسب برای دانشجویان دردانشگاه های سراسر کشور از مهمترین مشکلات دانشجویی است که ازشروع سال تحصیلی جدید یکی از چالشهای دانشجویی است.

دانشگاه دریک سرفصل تاریخی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید