دانشجویان دانشگاه سنندج دراعتراض تالار مولوی را ترک کردند

0
497
دانشجویان دانشگاه سنندج دراعتراض تالار را ترک کردند
دانشجویان دانشگاه سنندج دراعتراض تالار را ترک کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۹-دانشجویان دانشگاه سنندج دراعتراض تالار را ترک کردند

دانشجویان دانشگاه سنندج دراعتراض تالار را ترک کردند

امروز شنبه نوزدهم اسفند۹۶ دانشجویان در تالار مولوی دانشگاە سنندج پس از سخنرانی توهین آمیز مسعودیان سرکنسول رژیم به هموطنان کرد؛ به نشانه اعتراض تالار را ترک کردە و سخنران در تالار خالی باقی ماند!
حرکت دانشجویان دانشگاه سنندج نشان دهنده این است که احترا م به ملیت ها و قومیتهای یک سرزمین از باید وپایه های انسانی و حق زندگی مسالمت آمیز همه مردم درکنار یکدیگر با هر عقیده و مرامی می باشد .
حکام جمهوری اسلامی
شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه سنندج همواره از روی کار آمدن این حق واقعی مردم را نادیده گرفته اند و آن را زیر پا گذاشته اند
البته این واقعیتی است که هیچکدام ازمردم ایران درهرقشر و طبقه ای درجایگاه واقعی خودشان نیستند و کرد وعرب و فارس و بلوچ و ترک زیر استبداد مذهبی در طول ۳۹ سال حکومت غارتگران له شده است .
حرکت دانشجویان دانشگاه سنندج بسیار درست و اعتراضی به جا بوده است.

دانشجویان شجاع سنندج همواره حافظ منافع ارزشهای انسانی بوده وهستند و در جریانات قیام سراسری نیز با همبستگی با مردم و اعتراضات عمومی حمایت خودشان را اعلام کردند و دراین راستا مردم سنندج نیز شهدایی تقدیم به قیام کردند
سارو قهرمانی از جوانان غیوری بود که به دست جانیان به شهادت رسید
همچنان عمار رحمانی دانشجوی ۲۲ساله دانشگاه آزاد و عضو تیم هندبال استان کردستان نیز از دستگیرشدگان قیام بوده است.

دانشجویان دانشگاه سنندج دراعتراض تالار را ترک کردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید