دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به شهریه های گزاف تجمع کردند

0
779
دانشجویان دانشگاه زنجان
دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به شهریه های گزاف تجمع کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۹-دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به شهریه های گزاف تجمع کردند

دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به شهریه های گزاف تجمع کردند
امروز ۹دیماه۹۷ دانشجویان پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در اعتراض به شهریهای گزافی که از دانشجویان دریافت می شود تجمع اعتراض کردند.
این دانشجویان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:
حتما باید نگاه به دانشجو یک نگاه جدی؛ نگاهی عملیاتی و ازهمه مهمتر پیگیر و دلسوزانه باشد.
اگر بودن ما به دانشگاه ضرر می رساند خواهشا ما را به دانشگاه های دیگر منتقل کنید تابتوانیم با هزینه کمتر و امکانات بیشتر تحصیل کنیم.
حرف ما حرف همه دانشجویان پردیس است.

 

تجمع دانشجویان علوم پزشکی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید