دانشجویان دانشگاه زنجان به عدم پاسخگویی نسبت به مطالبات شان اعتراض دارند

0
908
دانشجویان دانشگاه زنجان
دانشجویان دانشگاه زنجان به عدم پاسخگویی نسبت به مطالبات اعتراض دارند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۷-دانشجویان دانشگاه زنجان به عدم پاسخگویی نسبت به مطالبات اعتراض دارند

اعتراض دانشجویان دانشگاه زنجان

صبح روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت؛ جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات صنفی شان در دفتر ریاست دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

شایان ذکر است که مطالبات صنفی دانشجویان درسراسر دانشگاه های کشور درجریان است .

بطور خاص بعد از تعطیلات نوروزی دانشجویان دانشگا ههای مختلف تجمعات اعتراضی گسترده ای را آغاز کرده اند .

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نسبت به پولی سازی و خصوصی سازی روزهای متعددی را تجمع کردند .

دانشجویان دانشگاه شیراز نسبت به اخراج اساتید خود تجمع کردند .

دانشجویان دانشگاه تبریز در طی دوروز نسبت به کیفیت بدغذا ؛ نسبت به پولی سازی دانشگاه شعاردادند :

دانشجوی غذای لایقت کو

دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد.

دانشجویان دانشگاه بهشتی نسبت به قانون سنوات و  خصوصی سازی طی روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ۹۷

مقابل دفتر رییس دانشگاه تجمع کردند .

این میزان اعتراض وتجمع نشاندهنده این است که دانشجویان خواهان یک تغییر بنیادین در ساختار آموزش عالی کشور می باشند .

آنها که درشعارهایشان دردیماه ۹۶ به صراحت اعلام کردند که :

اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا

شایان ذکراست که تعدادزیادی از دانشجویان به علت همین اعتراضات صنفی در حال حاضر در زندانها بسر می برند و برخی نیز زیر احکام سنگین هستند .

دانشجویان دانشگاه زنجان به عدم پاسخگویی نسبت به مطالبات اعتراض دارند

دانشجویان دانشگاه زنجان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید