دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت تپه اعلام همبستگی کردند

0
606
دانشجویان دانشگاه زنجان
دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت تپه اعلام همبستگی کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۷-دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت تپه اعلام همبستگی کردند

دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت تپه اعلام همبستگی کردند

درروز چهارشنبه ۷ آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه زنجان درحالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند حمایت وهمبستگی خودشان را باکارگران و زحمتکشان هفت تپه اعلام کردند.
دانشجویان روی پلاکاردهایشان نوشته بودند:
نان کار آزادی
کارگر زندانی آزاد باید گردد
دانشجو کارگر معلم اتحاد
ما دانشجویان با کارگران هفت تپه اهواز اعلام همبستگی می کنیم
فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم

با اوج گیری اعتراضات کارگران محروم هفت تپه دانشگاههای کشور از این اقدام کارگران حمایت کرده و همبستگی شان را اعلام کردند

دانشگاه های نوشیروانی بابل؛ دانشگاه زنجان؛ دانشگاه علامه طباطبایی؛ دانشگاه تهران؛ دانشگاه هنر تهران

این حرکت نشان دهند اتحاد بین محرومان و زحمتکشان و نقش عنصر آگاه جامعه می باشد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید