دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درچالش سنوات دانشجویی

0
513
دانشجویان دانشگاه رازی
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درچالش سنوات دانشجویی

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۳-دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درچالش سنوات دانشجویی

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درچالش سنوات دانشجویی
تعدادی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درتاریخ ۲۳بهمن ماه ۹۷ با ابراز نگرانی از وضعیت سنوات تحصیلی نوشته اند:
ما عده ای از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه وارد سنوات اضافه شده ایم به سامانه سجاد هم درخواستمان را داده ایم اما تاکنون هیچ جوابی برایمان نیامده است .
ازطرفی حذف و اضافه واحد هم در روز ۲۴ بهمن ماه آخرین فرصت اش است ولی ما کماکان موفق به انتخاب واحد نشده ایم .
این مشکل خیلی از دانشجویان این دانشگاه می باشد و درحال حاضر نمی دانیم که تکلیفمان چیست؟
ازچه کسی باید پاسخ بگیریم؟
به کدام مشکل دوران تحصیلی مان بیاندیشیم ؟

ازطرفی هزینه های بالای تحصیلی از سوی دیگر تعیین تکلیف نبودن در امر معضلات سنوات تحصیلی ؟

واقعیت این است که بحث سنوات تحصیلی و کاهش سنوات از معضلات و چالشهای جدی دانشجویان ایرانی در دانشگاه های دولتی می باشد که اعتراضات و تجمعات فراوانی نیز در این خصوص از سوی دانشجویان صورت گرفته است اما سیاست ضد مردمی و ضد دانشجویی نظام حاکم هرگز در صدد برآوردن مشکلات دانشجویی نبوده ونیست.

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درچالش سنوات دانشجویی

تظاهرات دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید