دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به برکناری مدیر آموزش دانشکده علوم اجتماعی شدند

0
440
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به برکناری مدیر آموزش دانشکده علوم اجتماعی شدند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۲۰-دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به برکناری مدیر آموزش دانشکده علوم اجتماعی شدند

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به برکناری مدیر آموزش دانشکده علوم اجتماعی شدند
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه ضمن ارسال نامه ای به رئیس دانشگاه خواستار علت برکناری مدیر آموزش علوم اجتماعی آقای عباسی شدند
آنها درنامه خود نوشته اند:
خبر انتقال مدیر آموزش دانشکده علوم اجتماعی موجب تاسف و نگرانی های دانشجویان شده است.

ما دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی؛ضمن گواهی برصداقت؛ تخصص؛ تعهد وخدمت دلسوزانه خواستار ابقای ایشان در سمت خود هستیم.
دانشجویان به شورای صنفی گفته اند:
اگر مانع این تصمیم ظالمانه درحق این مدیر نشوید ما موضوع را به وزارت علوم ارجاع می دهیم.

درود بر دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید