دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد: دانشگاه ؛ بشدت فضای پلیسی دارد

0
680
دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد
دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد : دانشگاه ؛ بشدت فضای پلیسی دارد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱۲-دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد: دانشگاه ؛ بشدت فضای پلیسی دارد

سیزدهمین روز اعتصاب دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد

روز شنبه ۱۲خرداد۹۷ سیزدهمین روز اعتصاب دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد غرب است.

دانشجویان این دانشگاه به علت نبود آزادی بیان و نبود امکانات مناسب اعتصاب کرده اند.

دانشجویان اعلام کرده اند که برای احقاق حقوق خود تا مشخص شدن تکلیف و بهبود شرایط سر هیچ کلاس درسی شرکت نخواهند کرد. این اعتصاب  امتحانات دانشجویی را لغو خواهد کرد.

یکی از دانشجویان میگوید در این دانشگاه ما عملا توسط مسولین دانشگاه تهدید میشویم و صدایمان هم به جایی نمیرسد فضای این دانشگاه بشدت پلیسی است و آموزش را بسیار سخت کرده است.

یکی دیگر از دانشجویان گفت علت اعتصاب دانشجویان به علت نبود آزادی بیان، تهدید دانشجویان توسط مسئولین دانشگاه و نبود امکانات مناسب است.

دانشجوی دیگری گفت: این چه دانشکده‌ای است که ما اجازه نداریم از توی دانشکده خبر داشته باشیم؟

یکی دیگر از دانشجویان درباره وضعیت غذای این دانشگاه گفت: چسب زخم منگنه و کرم در غذای دانشجویان پیدا شده است.

شایان ذکر است که اعتراضات دانشجویی ازشروع سال جدید گسترش چشمگیری  داشته است و دانشجویان دراعتراضات خود عنوان کرده اند که از حداقل های نیازهای صنفی محرومند

همچنین یکی از عوامل اعتراض دانشجویان بازداشت دوستان دانشجویشان می باشد که احکام سنگین گرفته اند

دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد: دانشگاه ؛ بشدت فضای پلیسی دارد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید