دانشجویان دانشگاه دامغان و ۳۴تشکل دانشجویی خواستار برگزاری مناظره وزیراطلاعات با اسماعیل بخشی شدند

0
594
دانشجویان دانشگاه دامغان و ۳۴تشکل دانشجویی
دانشجویان دانشگاه دامغان و ۳۴تشکل دانشجویی خواستار برگزاری مناظره وزیراطلاعات با اسماعیل بخشی شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۶-دانشجویان دانشگاه دامغان و ۳۴تشکل دانشجویی خواستار برگزاری مناظره وزیراطلاعات با اسماعیل بخشی شدند

دانشجویان دانشگاه دامغان و ۳۴تشکل دانشجویی خواستار برگزاری مناظره وزیراطلاعات با اسماعیل بخشی شدند

 وزیر اطلاعات ؛ پیرو درخواست کارگر شکنجه شده در بازداشت ؛ «آقای اسماعیل بخشی» جهت مناظره با شما تشکل های دانشجویی ازاین درخواست حمایت می کنند.

۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی تبریز
٢- انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه علوم پزشکی همدان
۳- انجمن ایران اسلامی دانشگاه مازندران
۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گلستان
۵- انجمن دانشجویان ایران اسلامی دانشگاه ارومیه
۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان
۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
٨- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
۹- انجمن فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
۱۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
۱۲- تشکل اسلامی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
۱۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک
۱۴- انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان
۱۵- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
١۶- انجمن اسلامى فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بوعلى سینا همدان
۱۷- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز
۱۸- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۲۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۲۱- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۲- انجمن اسلامی دانشجویان نو اندیش دانشگاه فردوسی مشهد
۲۳- انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۴- انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲۵- انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۶- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۲۷- انجمن اسلامی دانشجویان آزاد اندیش دانشگاه علامه طباطبایی
۲۸- مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
۲۹- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر
۳۰- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
۳۱- انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
۳۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بناب
۳۳- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)
۳۴- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان

وظایف جنبش دانشجویی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید