دانشجویان دانشگاه خیام مشهد به پایین بودن سطح بهداشت تجمع اعتراضی کردند

0
566
دانشجویان دانشگاه خیام مشهد
دانشجویان دانشگاه خیام مشهد به پایین بودن سطح بهداشت تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۹-دانشجویان دانشگاه خیام مشهد به پایین بودن سطح بهداشت تجمع اعتراضی کردند

دانشجویان دانشگاه خیام مشهد به پایین بودن سطح بهداشت تجمع اعتراضی کردند
سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه خیام مشهد در اعتراض به پایین بودن سطح بهداشت در دانشگاه تجمع کردند.
درهفته جاری درغذای دانشجویان سوسک بوده است
هممچنین عبور فاضلاب از زیر سلف سرویس دانشگاه اعتراض کردند.
دانشجویان با تنظیم یک نامه جمعی که شامل ۲۶۰ امضا بود این نامه را امضا کردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید